Bruke en inngangskilde fra en tilkoblet enhet umiddelbart (One-Touch Play-funksjon)

Når du spiller av innhold på en enhet (Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®4 osv.) som er koblet til mottakeren, blir mottakeren og TV-en slått på automatisk. Mottakerens inngangskilde veksler til inngangskilden til enheten som det spilles av på, og lyd kommer fra høyttalerne som er koblet til mottakeren.

Merk

  • Hvis [<HDMI>] – [STBY THRU] er satt til [AUTO] eller [ON] og TV-lyden kom fra TV-ens høyttalere sist gang du så på TV, slås mottakeren ikke på, og lyden og bildet kommer fra fra TV-en selv om du spiller av innhold på enheten.
  • Avhengig av TV-en er det mulig at begynnelsesdelen av innholdet som spilles av, ikke spilles av riktig.
  • One-Touch Play-funksjonen kan fungere med andre enheter enn enheter produsert av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.