Visningsfeil.

  • Dataene som er lagret på USB-enheten, kan ha blitt ødelagt.
  • Denne mottakeren kan vise disse tegnene:
    • Store bokstaver (A til Z)
    • Tall (0 til 9)
    • Symboler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
    Det kan hende at andre tegn ikke vises som de skal.