Lytte til lydinnhold som er lagret på en USB-enhet

Du kan lytte til musikk på en USB-enhet ved å koble den til -porten (USB) på mottakeren.

 1. Velg [Listen] – [USB] på startmenyen.
  Når USB-enheten er tilkoblet, lyser [USB] på skjermpanelet. Du kan styre USB-enheten med fjernkontrollen til mottakeren.
 2. Velg innholdet du ønsker, ved å bruke /.
  Avspilling av det valgte innholdet starter, og spornummeret vises på skjermpanelet.

Betjene USB-enheten med fjernkontrollen

Trykk USB før du bruker følgende knapper:

 • : Starter eller stopper avspillingen midlertidig.
 • : Stopper avspillingen.
 • /: Går til begynnelsen av forrige, gjeldende eller neste spor.

Merk

 • Hvis du vil lytte til musikkfiler som er lagret på en Walkman, må du gra og slippe filene i formater som støttes av mottakeren (for eksempel MP3) fra datamaskinen til en Walkman. Musikkfiler som blir overført til en Walkman ved hjelp av Media Go, kan imidlertid spilles av på mottakeren fordi filene er lagret i [Music]-mappen.
 • Lydinnhold med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på denne mottakeren.