Bakpanel

  1. HDMI IN/OUT-kontakter (*1) (*2)
  2. SPEAKERS-terminaler
  3. SUBWOOFER OUT-kontakter
  4. AUDIO IN-kontakter
  5. VIDEO IN/MONITOR OUT-kontakter (*1)
  6. FM ANTENNA-terminal
  7. COAXIAL IN-kontakt
  8. OPTICAL IN-kontakt

*1 Koble en TV til de aktuelle utgangskontaktene for å se video fra disse kontaktene. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Koble til en TV.

Inngangskontakt Utgangskontakt
HDMI IN HDMI TV OUT
VIDEO IN MONITOR OUT

*2 HDCP 2.2 er en nylig forbedret teknologi for opphavsrettbeskyttelse som brukes til å beskytte innhold som 4K-filmer.