Stille inn mottaksmodus for FM-kanaler (FM MODE)

Du kan stille inn mottaksmodus for FM-kanaler til stereomodus eller monomodus.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<TUNER>] – [FM MODE] på mottakerens skjermpanel.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • STEREO: FM-stasjonen mottas i stereo.
    • MONO: FM-stasjonen mottas i mono.

Merk

  • Denne funksjonen fungerer bare når [FM] er valgt som inngang.