Komprimere det dynamiske området (D. RANGE)

Du kan komprimere den dynamiske rekkevidden til lydsporet. Det kan være nyttig når du ønsker å se filmer med lavt volum sent om kvelden osv.

Denne funksjonen fungerer bare for Dolby Digital- og Dolby TrueHD-kilder.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<AUDIO>] – [D. RANGE] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • COMP. ON: Den dynamiske rekkevidden komprimeres slik opptaksteknikeren hadde tiltenkt.
    • COMP. AUTO: Det dynamiske området komprimeres automatisk når det er et flagg i lydkilden som anbefaler bruk av funksjonen D. RANGE.
    • COMP. OFF