Det kommer ingen lyd fra TV-apparatet via HDMI TV OUT (ARC)-kontakten når jeg bruker Audio Return Channel-funksjonen.

  • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet.
  • Kontroller at TV-en er kompatibel med funksjonen for lydreturkanal (ARC).
  • Kontroller at HDMI®-kabelen er koblet til en kontakt på TV-en som er kompatibel med funksjonen for lydreturkanal (ARC).