Koble til et 4K-TV-apparat

Alle HDMI®-kontaktene på mottakeren støtter 4K-oppløsning og HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System Revision 2.2).

HDCP 2.2 er en nylig forbedret teknologi for opphavsrettbeskyttelse som brukes til å beskytte innhold som 4K-filmer.

Hvis du vil se innhold som er beskyttet med HDCP 2.2, for eksempel 4K-innhold, kobler du HDMI®-kontaktene til kontakter som støtter HDCP 2.2 på TV-apparatet og AV-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om TV-apparatet og AV-enheten er utstyrt med en HDCP 2.2-kompatibel HDMI®-kontakt, kan du se bruksanvisningen for den tilkoblede enheten.

Når du bruker videoformater som krever høy båndbredde, for eksempel 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10bit, osv., må du passe på å velge HDMI®-signalformatet. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Angi HDMI®-signalformat (SIGNAL FMT.).

Når en HDCP 2.2-kompatibel HDMI®-kontakt på TV-apparatet er merket ARC (*)

HDMI®-kabel (følger ikke med)

* ARC-funksjonen (Audio Return Channel) sender digital lyd fra et TV-apparat til mottakeren ved hjelp av bare en HDMI®-kabel.

Merk

  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv.

Når du vil se beskyttet HDCP 2.2-innhold og HDMI®-kontakten som ikke er kompatibel med HDCP 2.2 på TV-apparatet, er merket ARC

Hvis HDMI®-kontakten på TV-apparatet er merket ARC og ikke er HDCP 2.2-kompatibel, kobler du mottakeren til den HDCP 2.2-kompatible HDMI®-kontakten på TV-apparatet med en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Deretter kobler du en optisk digital kabel til den optiske utgangskontakten på TV-apparatet for å lytte til digital lyd.

Optisk digital kabel (følger ikke med)

HDMI®-kabel (følger ikke med)

Merk

  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv.