Bruke menyen på TV-skjermen

Du kan vise menyen på mottakeren på TV-skjermen.

  1. Bytt inngangen på TV-en til inngangen der mottakeren er tilkoblet.
  2. Trykk HOME for å vise startmenyen på TV-skjermen.

  3. Trykk / flere ganger for å velge ønsket meny, og trykk deretter for å åpne menyen.

Elementer på startmenyen

Watch: Velg dette for å vise video fra den tilkoblede enheten.

Listen: Velg dette for å høre på lyd fra den tilkoblede enheten.

Easy Setup: Velg for å utføre Easy Setup.

Speaker Setting: Velg for å justere høyttalerinnstillingene.

Tips

  • Trykk BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde.
  • Hvis du vil avslutte menyen, trykker du på HOME for å vise startmenyen. Trykk deretter HOME på nytt.