Lytte til innhold på en tilkoblet enhet uten å slå på mottakeren (STBY THRU)

Ved hjelp av denne funksjonen kan du bruke lyd og bilder fra en tilkoblet enhet uten å slå på mottakeren.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<HDMI>] – [STBY THRU] på skjermpanelet.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • ON: Mottakeren sender kontinuerlig ut HDMI®-signaler fra HDMI TV OUT-kontakten når den er i standbymodus. Sony anbefaler denne innstillingen hvis du bruker en TV som ikke er produsert av Sony.
  • AUTO: Mottakeren sender ut HDMI®-signaler til TV-en fra HDMI TV OUT-kontakten når TV-en slås på mens mottakeren fortsatt er i standbymodus. Når du bruker denne innstillingen, sparer du strøm i standbymodus sammenlignet med innstillingen [ON].
  • OFF: Mottakeren sender ikke ut HDMI®-signaler fra HDMI TV OUT-kontakten når den er i standbymodus. Slå på mottakeren hvis du ønsker å bruke innholdet på den tilkoblede enheten på TV-en.
   Når du bruker denne innstillingen, sparer du strøm i standbymodus sammenlignet med innstillingen [ON].

Merk

 • Sett [STBY THRU] til [ON] når det ikke vises noe bilde fra den tilkoblede enheten på TV-en.
 • Når mottakeren er i standbymodus, lyser indikatoren (av/på) på frontpanelet gult hvis [STBY THRU] er satt til [ON] eller [AUTO].
 • [AUTO] kan fungere på andre enheter enn enheter som er produsert av Sony. Betjeningsfunksjonalitet er imidlertid ikke garantert.