Lytte til lydinnhold som er lagret på en BLUETOOTH-enhet, med en ettrykkstilkobling (NFC)

Du kan lytte til lydinnhold på en BLUETOOTH-enhet med en ettrykkstilkobling ved å bruke NFC-funksjonen.

 1. Hvis du bruker en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet med Android OS 4.0 eller tidligere, laster du ned appen NFC Easy Connect til enheten.

  Du trenger ikke installere appen NFC Easy Connect hvis du bruker en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet med Android OS 4.1 eller nyere installert.

 2. Hold -merket på mottakeren inntil BLUETOOTH-enheten.

 3. Følg fremgangsmåten på skjermen på BLUETOOTH-enheten og fullfør BLUETOOTH-tilkoblingen.
 4. Kontroller at tilkoblingen er fullført, og at [BT] vises på skjermpanelet.
 5. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.
 6. Juster volumet.

  Juster volumet på BLUETOOTH-enheten først. Hvis volumnivået fremdeles er for lavt, justerer du volumnivået på mottakeren.

Kompatible smarttelefoner

Smarttelefoner med NFC-funksjonen (kompatible operativsystemer: Android 2.3.3 eller nyere, bortsett fra Android 3.x)

Tips

 • Hvis du vil koble til en BLUETOOTH-enhet når mottakeren er i standbymodus, trykker du på AMP MENU, og stiller deretter [<BT>] – [BT STANDBY] til [STBY ON] på skjermpanelet.