Angi BLUETOOTH-lydkodeker (BT AAC)

Du kan nå aktivere og deaktivere AAC-lyd (Advanced Audio Coding).

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<BT>] – [BT AAC] på skjermpanelet.
  3. Velg [AAC ON] eller [AAC OFF].
    • AAC ON: AAC-lyd er tilgjengelig hvis BLUETOOTH-enheten støtter AAC.
    • AAC OFF: AAC-lyd er ikke tilgjengelig.

Merk

  • Når du endrer denne innstillingen, brukes innstillingen fra neste gang du kobler til BLUETOOTH-enheten.

Tips

  • Du kan lytte til kvalitetslyd hvis AAC er aktivert.