4. Velge fronthøyttalerne

Du kan velge fronthøyttalerne du vil bruke.
Bruk knappene på mottakeren til å utføre denne handlingen.

 1. Trykk SPEAKERS flere ganger på mottakeren for å velge fronthøyttalersystemet du vil bruke.

Indikatorene på skjermpanelet viser hvilket sett med terminaler som er valgt.

 • SP A:
  Høyttalere som er koblet til SPEAKERS FRONT A-terminalene.
 • SP B (*):
  Høyttalere som er koblet til terminaleneSPEAKER SURROUND BACK/FRONT AMP/BI-HIGH/FRONT B.
 • SP A B (*):
  Høyttalere som er koblet til både SPEAKERS FRONT A- og SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-terminalene (parallell tilkobling).
 • (Ingen):
  [SPK OFF] vises på skjermpanelet. Det kommer ingen lydsignaler fra noen av høyttalerterminalene.

* Hvis du vil velge [SP B] eller [SP A B], setter du tilordningen for terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B til [Front B Speakers] ved hjelp av [Speaker Setting] – [Surround Back Speakers Assign].

Merk

 • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når hodetelefoner er tilkoblet.