Koble til antennen (luft)

Koble den medfølgende FM-antennen (luft) til mottakeren som vist nedenfor.

Før du kobler til antennen (luft), må du huske å koble fra strømledningen.

FM-ledningsantenne (medfølger)

Merk

  • Sørg for at FM-ledningsantennen er helt utstrakt.
  • Når du har koblet til FM-ledningsantennen (luft), må du holde den så vannrett som mulig.