Mottakeren slås av automatisk.

  • [<SYSTEM>] – [AUTO STBY] stilles til [STBY ON] på skjermpanelet.
  • Innsovningstimeren er aktivert.
  • [PROTECTOR] er aktivert.