6. Bekrefte resultatet for Auto Calibration

Hvis du vil sjekke feilkoder eller advarselsmeldinger som ble mottatt i Auto Calibration, gjør du følgende:

Hvis en feilkode vises

Kontroller feilmeldingen og utfør Auto Calibration igjen.

 1. Velg [Retry].
 2. Følg instruksjonene på TV-skjermen, og trykk deretter for å velge [Start].

  Målingen starter om noen få sekunder.
  Måleprosessen tar omtrent 30 sekunder med en testtone.
  Når målingen avsluttes, avgis en lyd, og skjermen veksler.

 3. Velg ønsket element.
  • Retry: Utfører Auto Calibration på nytt.
  • Save&Exit: Lagrer måleresultatene og avslutter innstillingsprosessen.
  • Exit: Avslutter innstillingsprosessen uten å lagre måleresultatene.
 4. Lagre måleresultatet.

  Velg [Save&Exit] i trinn 3.

Hvis en advarsel vises

Kontroller advarselen og velg [OK]. Hvis du vil ha mer informasjon om advarselsmeldinger, kan du se Liste over meldinger etter målinger av automatisk kalibrering.

Tips

 • Måleresultatet kan variere avhengig av plasseringen til basshøyttaleren. Det vil imidlertid ikke oppstå problemer selv om du fortsetter å bruke mottakeren med denne verdien.