Koble til 5.1-kanals høyttalersystem med B-fronthøyttalertilkobling

Hvis du ikke bruker surround-bakhøyttalere eller øvre fronthøyttalere, kan du koble ytterligere B-høyttalere til terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.

Koble til hver høyttaler som illustrert nedenfor.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler høyttalerkabler til mottakeren, kan du se Koble til høyttalerkabler.

Monolydkabel (følger ikke med)

Høyttalerkabel (følger ikke med)

Etter at du har koblet til B-fronthøyttaleren, setter du [Speaker Setting] – [Surround Back Speakers Assign] til [Front B Speakers] i startmenyen.

Du kan velge fronthøyttalersystemet du vil bruke, ved å trykke SPEAKERS på mottakeren.

Tips

  • Du kan også stille inn tilordning for surround-bakhøyttalerterminaler på skjermpanelet. Sett [SB ASSIGN] til [SPK B] i menyen [<SPEAKER>].
  • Du kan bare angi [SB ASSIGN] hvis høyttalermønsteret er satt til en innstilling som ikke har bakhøyttaler og øvre fronthøyttalere med omgivelseslyd.