Finner ikke en tilgjengelig inngang under tilkobling til flere digitale enheter.

Du kan tilordne inngangskontaktene COAXIAL/OPTICAL for digital lyd til andre innganger.

Se Bruke andre kontakter for lydinngang (A. ASSIGN).