Koble til 7.1-kanals høyttalersystem med øvre fronthøyttalere

Koble til hver høyttaler som illustrert nedenfor.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler høyttalerkabler til mottakeren, kan du se Koble til høyttalerkabler.

Monolydkabel (følger ikke med)

Høyttalerkabel (følger ikke med)

Etter at du har koblet til fronthøyttalerne, setter du [Speaker Setting] – [Surround Back Speakers Assign] til [Front High Speakers] i startmenyen.