Merknader om tilkobling av kabler

  • Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
  • Det er ikke nødvendig å koble til alle kablene. Koble til kabler i henhold til hvor mange kontakter som er tilgjengelige på den tilkoblede enheten.
  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet er nødvendig for 4K/60p 4:4:4, 4:2:2, og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv. Hvis du vil ha detaljert informasjon om videoformat som krever høy båndbredde, se "Støttede videoformater" i Om HDMI®-tilkoblinger.
  • Vi anbefaler ikke at du bruker en HDMI®-DVI-konverteringskabel. Hvis du kobler en HDMI®-DVI-konverteringskabel til en DVI-D-enhet, er det ikke sikkert at du hører lyd og/eller ser noe bilde. Koble til separate lydkabler eller digitale tilkoblingskabler, og tilordne deretter inngangskontaktene på nytt hvis lyden ikke er riktig.
  • Når du kobler til optiske digitale kabler, setter du pluggene rett inn til de klikker på plass.
  • Optiske digitale kabler må ikke bøyes eller knyttes.
  • Når du bruker videoformater som krever høy båndbredde, for eksempel 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10bit, må du passe på å velge HDMI®-signalformatet. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Angi HDMI®-signalformat (SIGNAL FMT.).

Tips

  • Alle de digitale lydkontaktene er kompatible ned samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.

Hvis du ønsker å koble til flere digitale enheter, men ikke finner en ledig inngang

I dette tilfellet tilordner du inngangskontaktene på nytt.