Hi-fi-lyd (Pure Direct)

Du kan få hi-fi-lyd fra alle innganger ved å bruke Pure Direct-funksjonen. Når Pure Direct-funksjonen er slått på, forsvinner lyset i skjermpanelet for å undertrykke støy som kan virke inn på lydkvaliteten.

  1. Trykk PURE DIRECT.

Avbryte Pure Direct-funksjonen

Pure Direct-funksjonen avbrytes når du utfører følgende:

  • Trykk PURE DIRECT igjen.
  • Endre lydfeltet.
  • Endre sceneinnstillingen på TV-en (Scene Select).
  • Endre innstillingen for [EQ], [NIGHT MODE], [AUTO VOL] eller [D. RANGE].

Merk

  • [EQ], [NIGHT MODE], [AUTO VOL] eller [D. RANGE] virker ikke når funksjonen Pure Direct er valgt.