Slå på/av BLUETOOTH-funksjonen (BT POWER)

Du kan slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av. NFC-funksjonen slås også på/av i forbindelse med denne innstillingen.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<BT>] – [BT POWER] på skjermpanelet.
  3. Velg [BT ON] eller [BT OFF].

Merk

  • Du kan ikke angi denne funksjonen når [BT] (BLUETOOTH-enhet) er valgt som inngang. ([BT POWER] på skjermpanelet blir nedtonet.)