Koble til 5.1-kanals høyttalersystem med bi-amp-tilkobling

Du kan forbedre lydkvaliteten til fronthøyttalerne ved å koble ulike forsterkere til både en diskanthøyttaler og basshøyttaler ved hjelp av en bi-amp-tilkobling.


Hvis du ikke bruker surround-bakhøyttalere eller øvre fronthøyttalere, kan du koble fronthøyttalerne til terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B med en bi-amp-tilkobling. Koble til hver høyttaler som illustrert nedenfor.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler høyttalerkabler til mottakeren, kan du se Koble til høyttalerkabler.

Koble til fronthøyttalere med bi-amp-tilkobling

Koble kontaktene på Lo- eller Hi-siden av fronthøyttalerne til SPEAKERS FRONT A-terminalene, og koble kontaktene på Hi- eller Lo-siden av fronthøyttalerne til terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Sørg for at metallbeslagene på Hi/Lo, som er festet til høyttalerne, er fjernet fra høyttalerne for å unngå mottakerfeil.

Høyttalerkabel (følger ikke med)

Koble til andre høyttalere enn fronthøyttalere

Monolydkabel (følger ikke med)

Høyttalerkabel (følger ikke med)

Etter at du har koblet til bi-forsterkeren, setter du [Speaker Setting] – [Surround Back Speakers Assign] til [Bi-Amplifier Speakers] i startmenyen.

Tips

  • Du kan også stille inn tilordning for surround-bakhøyttalerterminaler på skjermpanelet. Sett [SB ASSIGN] til [BI-AMP] i menyen [<SPEAKER>].
  • Du kan bare angi [SB ASSIGN] hvis høyttalermønsteret er satt til en innstilling som ikke har bakhøyttaler og øvre fronthøyttalere med omgivelseslyd.