Frontpanel (øvre del)

 1. (av/på)
 2. På/av-indikator
 3. SPEAKERS
 4. TUNING MODE, TUNING +/–
  Trykk for å betjene FM-tuneren.
  Trykk TUNING +/– for å søke etter en kanal.
 5. NFC-sensor
 6. 2CH/MULTI , MOVIE, MUSIC
 7. Skjermpanel
 8. NIGHT MODE
  Aktiverer Night Mode-funksjonen som gjør det mulig å få kinolyd ved lave volumnivåer.
 9. CONNECTION PAIRING BLUETOOTH
  Bruker BLUETOOTH-funksjonen.
 10. DISPLAY
  Viser informasjon på skjermpanelet.
 11. DIMMER
  Justerer lysstyrken på skjermpanelet i tre nivåer.
 12. Fjernkontrollsensor
  Mottar signaler fra fjernkontrollen.
 13. PURE DIRECT
  Indikatoren over knappen lyser når Pure Direct-funksjonen er aktivert.