2. Før du utfører Auto Calibration

Før du utfører Auto Calibration, må du kontrollere følgende:

  • Konfigurer og koble til høyttalerne.
  • Ikke koble til andre mikrofoner enn den medfølgende kalibreringsmikrofonen til CALIBRATION MIC-kontakten.
  • Hvis du bruker en bi-amp-tilkobling eller en B-fronthøyttalertilkobling, må du angi tilordningen for terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B i henhold til dette.
  • Still inn høyttalerutgangen til en annen innstilling enn [SPK OFF].
  • Koble fra hodetelefonene.
  • Fjern eventuelle hindringer mellom kalibreringsmikrofonen og høyttalerne.
  • Sørg for at omgivelsene er stille og støyfri for å få en mer nøyaktig måling.

Merk

  • Det kan komme svært høy lyd fra høyttalerne under kalibreringen, og volumet kan ikke endres. Ta hensyn til naboer og barn som er til stede.
  • Hvis dempefunksjonen er aktivert før du utfører Auto Calibration, slås dempefunksjonen av automatisk.
  • Det er kanskje ikke mulig å få riktige målinger eller utføre Auto Calibration i det hele tatt hvis spesielle høyttalere, for eksempel dipolhøyttalere, brukes.