Kraftig summing eller støy.

  • Hvis det er hindringer mellom mottakeren og BLUETOOTH-enheten, må du fjerne disse eller flytte mottakeren og/eller enheten for å unngå dem.
  • Hvis det er en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, i nærheten, må du flytte disse.
  • Skru ned volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.