Kan ikke opprette en BLUETOOTH-tilkobling.

  • BLUETOOTH-enheten du forsøkte å koble til, støtter ikke A2DP-profilen og kan ikke kobles til mottakeren.
  • Trykk BLUETOOTH på mottakeren for å koble til den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
  • Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
  • Opprett en tilkobling fra BLUETOOTH-enheten.
  • Informasjonen om grupperingsregistrering er slettet. Utfør grupperingsprosessen på nytt.
  • Denne mottakeren kan ikke registreres mens den er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
  • Slett informasjonen om grupperingsregistreringen for BLUETOOTH-enheten, og utfør grupperingsprosessen på nytt.