Det kommer ikke lyd fra en bestemt enhet.

 • Kontroller at enheten er koblet til de aktuelle lydinngangskontaktene.
 • Kontroller at alle kablene som brukes for tilkoblingen, er satt ordentlig inn i kontaktene både på mottakeren og enheten.
 • Trykk AMP MENU, og trykk deretter [<INPUT>] – [INPUT MODE].
 • Kontroller at enheten er koblet til den aktuelle HDMI®-kontakten.
 • HDMI®-innstillingene på enkelte avspillingsenheter må konfigureres. Se bruksanvisningen som fulgte med den enkelte enheten.
 • Pass på at du bruker en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet for lyd eller bilde, spesielt for overføringer av typen 1080p, Deep Colour, 4K eller 3D. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit osv.
 • Det kan hende at det ikke kommer lyd fra mottakeren mens startmenyen vises på TV-skjermen. Trykk HOME for å avslutte startmenyen.
 • Lydsignaler (format, samplingsfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra en HDMI®-kontakt, kan deaktiveres av den tilkoblede enheten. Kontroller oppsettet til en enhet som er koblet til via en HDMI®-kabel, hvis bildet er dårlig eller hvis det ikke kommer lyd fra enheten.
 • Hvis en tilkoblet enhet ikke støtter opphavsrettbeskyttede teknologier (HDCP), kan det hende at bildet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-kontakten blir forvrengt, eller at det ikke er lyd i det hele tatt. Hvis dette er tilfelle, må du kontrollere spesifikasjonene til den tilkoblede enheten.
 • Angi bildeoppløsningen på avspillingsenheten til mer enn 720p/1080i for å få lyd med høy bitfrekvens (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
 • Bildeoppløsningen på avspillingsenheten må kanskje konfigureres til bestemte innstillinger før du får DSD og flerkanals lineær PCM. Se bruksanvisningen som fulgte med avspillingsenheten.
 • Kontroller at TV-en støtter funksjonen for lydkontroll på systemet.
 • Hvis TV-en ikke har en funksjon for lydkontroll, trykker du på AMP MENU, og stiller deretter [<HDMI>] – [AUDIO OUT] på skjermpanelet til:
  • [TV+AMP] hvis du vil ha lyd fra TV-høyttaleren og mottakeren.
  • [AMP] hvis du bare vil ha lyd fra mottakeren.
 • Når du kobler mottakeren til en videoenhet (projektor osv.), kan det hende at det ikke kommer lyd fra mottakeren. Hvis dette er tilfelle, trykker du på AMP MENU, og stiller deretter [<HDMI>] – [AUDIO OUT] til [AMP] på skjermpanelet.
 • Du kan ikke høre lyden fra en enhet som er koblet til mottakeren, når TV-inngangen er valgt på mottakeren.
  • Du må endre inngangen på mottakeren til HDMI hvis du vil se et program på en enhet som er koblet til mottakeren via en HDMI®-tilkobling.
  • Bytt TV-kanal hvis du vil se på TV.
  • Du må velge riktig enhet eller inngang når du skal se på et program på en enhet som er koblet til TV-en. Se avsnittet om denne operasjonen i bruksanvisningen for TV-en.
 • Lyden høres ikke hvis du bruker [DIRECT] når en HDMI®-inngang eller digital inngang (COAXIAL eller OPTICAL) er valgt. Bruk et annet lydfelt.
 • Når du bruker kontrollen for HDMI®-funksjonen, kan du ikke kontrollere tilkoblede enheter ved hjelp av fjernkontrollen til TV-apparatet.
  • Enkelte enheter og TV-er må konfigureres. Se bruksanvisningen som fulgte med den enkelte enheten og TV-en.
  • Endre inngangen på mottakeren til HDMI®-inngangen som er koblet til enheten.
 • Kontroller at den valgte digitale lydinngangskontakten ikke er tilordnet til en annen inngang.