Hva du kan gjøre med BLUETOOTH-funksjoner

Lytte til lydinnhold fra en BLUETOOTH-enhet på mottakeren

Du kan motta lyd fra en iPhone/iPod, smarttelefon eller et nettbrett som har en BLUETOOTH-funksjon, og lytte til lyden via denne mottakeren.

Enheter som har NFC-funksjonen, kan kobles til med en ettrykkstilkobling ved å holde enheten inntil mottakeren.

Lytte til lydinnhold som er lagret på en BLUETOOTH-enhet, med en ettrykkstilkobling (NFC)

Lytte til lydinnhold ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen (grupperingsoperasjonen)


Se Kompatible BLUETOOTH-versjoner og -profiler for informasjon om versjoner av BLUETOOTH-enheter og -profiler som kan grupperes.