Kontrollere en BLUETOOTH-enhet via fjernkontrollen

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet ved hjelp av følgende knapper på fjernkontrollen:

  • (*): Starter eller stopper avspillingen midlertidig.
  • : Stopper avspillingen.
  • /: Går til begynnelsen av forrige, gjeldende eller neste spor.

* Hvis du trykker på når ingen BLUETOOTH-enhet er tilkoblet, kobler mottakeren automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet.

Merk

  • Disse operasjonene er kanskje ikke tilgjengelige for enkelte BLUETOOTH-enheter. De faktiske operasjonene kan også variere, alt etter hvilken BLUETOOTH-enhet som er tilkoblet.