Koble til enheter med HDMI®-kontakter

Koble enheter til mottakeren som illustrert nedenfor.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Alle HDMI®-kontaktene på mottakeren støtter HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System Revision 2.2). Hvis du vil se innhold som er beskyttet med HDCP 2.2, for eksempel 4K-innhold, kobler du disse HDMI®-kontaktene til kontakter som støtter HDCP 2.2 på TV-apparatet og AV-enheten. Se bruksanvisningen for den tilkoblede enheten for mer informasjon.

HDMI®-kabel (følger ikke med)

Kabelboks eller satellittboks

Spillkonsoll, for eksempel PlayStation 4

Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller

DVD-opptaker

Merk

  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv.

Tips

  • Denne HDMI®-tilkoblingen er et eksempel. Du kan koble den enkelte HDMI®-enhet til en hvilken som helst HDMI®-inngang.
  • Bildekvaliteten er avhengig av tilkoblingskontaktene som brukes. Vi anbefaler at du kobler til enhetene via en HDMI®-tilkobling hvis de har HDMI®-kontakter.