Justere høyttalernivået (Level)

Du kan justere nivået for hver høyttaler (venstre/høyre fronthøyttaler, venstre/høyre øvre fronthøyttaler, senterhøyttaler, venstre/høyre surroundhøyttaler, venstre/høyre bakre surroundhøyttaler og basshøyttaler).

 1. Velg [Speaker Setting] fra startmenyen.
 2. Velg [Level].
 3. Velg høyttaleren på skjermen som du vil justere høyttalernivået for.
 4. Juster nivået.

Merk

 • Når et av lydfeltene for musikk er valgt, kommer det ingen lyd fra basshøyttaleren hvis [Size] for alle høyttalerne er satt til [Large] i menyen [Speaker Setting]. Det vil imidlertid komme lyd fra basshøyttaleren i følgende tilfeller:
  • Hvis det digitale inngangssignalet inneholder LFE-signaler.
  • [Size] for front- eller surround-høyttalerne er satt til [Small].
  • [MULTI ST.], [PLII MV], [PLII MS], [PLIIX MV], [PLIIX MS], [HD-D.C.S.] eller [A. ENHANCER] er valgt.
 • Hvis hodetelefoner er koblet til, kan du bare angi [Level] for [Front Left] og [Front Right].

Tips

 • Du kan også justere nivået på hver høyttaler fra menyen [<LEVEL>] på skjermpanelet.