TV-lyd høres ikke fra høyttalerne som er tilkoblet mottakeren.

  • Forsikre deg om at [<HDMI>] – [CTRL HDMI] er satt til [CTRL ON] på skjermpanelet.
  • Forsikre deg om at [<INPUT>] – [INPUT MODE] for TV-en er satt til [AUTO] på skjermpanelet.
  • Kontroller at TV-en støtter ARC-funksjonen. Kontroller at HDMI®-inngangen på TV-apparatet er merket ARC.
  • Hvis TV-en har flere HDMI®-inngangskontakter, må du kontrollere at mottakeren er koblet til den som støtter ARC-funksjonen.
  • Kontroller at TV-apparatet er koblet til HDMI TV OUT-kontakten på mottakeren.