Angi crossover-frekvensen for høyttalerne (Crossover Freq)

Du kan angi høyttalernes bass-crossover-frekvens for høyttalerstørrelser som har vært satt til [Small] i menyen [Speaker Setting]. En målt crossover-frekvens for høyttalere angis for hver høyttaler når Auto Calibration har blitt utført.

  1. Velg [Speaker Setting] fra startmenyen.
  2. Velg [Crossover Freq].
  3. Velg høyttaleren du vil justere crossover-frekvensen for, på skjermen.
  4. Angi crossover-frekvensen.

Merk

  • [Crossover Freq] kan ikke angis når hodetelefoner er koblet til.
  • [Crossover Freq] for den aktuelle høyttaleren kan ikke angis hvis [Size] er satt til [Large] i menyen [Speaker Setting].
  • Surround-bakhøyttalerne settes til den samme innstillingen som surroundhøyttalerne.

Tips

  • Du kan også stille inn crossover-frekvensen for høyttalerne i menyen [<SPEAKER>] på skjermpanelet.