SongPal-appen er lukket.

  • Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen på smarttelefonen, og koble den deretter til mottakeren igjen.