Gruppering kan ikke utføres.

  • Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere mottakeren.
  • Gruppering kan hindres hvis det er andre BLUETOOTH-enheter i nærheten av mottakeren. Hvis dette er tilfelle, må du skru av de andre BLUETOOTH-enhetene.
  • Angi samme tilgangskode som ble angitt på BLUETOOTH-enheten.