En USB-enhet kan ikke kobles til USB-porten.

  • USB-enheten er koblet til opp-ned. Koble til USB-enheten riktig vei.