Funksjonen Control for HDMI fungerer ikke som den skal.

 • Kontroller HDMI®-tilkoblingen til mottakeren (se den medfølgende oppstartsveiledningen).
 • Aktiver Control for HDMI®-funksjonen på TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
 • Vent litt, og prøv deretter på nytt. Hvis du kobler fra mottakeren, vil det ta en stund før operasjonen er fullført. Vent i 15 sekunder eller mer, og prøv på nytt.
 • Hvis du kobler fra HDMI®-kabelen eller endrer tilkoblingen, må du gjenta fremgangsmåten under Klargjøre for bruk av "BRAVIA" Sync-funksjonen.
 • Kontroller at TV-apparatet er koblet til HDMI TV OUT-kontakten på mottakeren.
 • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet.
 • Når [<HDMI>] – [CTRL HDMI] er satt til [CTRL OFF], fungerer “BRAVIA” Sync-funksjonen ikke som den skal, selv om enheten er koblet til HDMI IN-kontakten.
 • Kontroller at den tilkoblede enheten støtter funksjonen Control for HDMI.
 • Aktiver funksjonen Control for HDMI på den tilkoblede enheten. Se bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.
 • Typene og antall enheter som kan kontrolleres via "BRAVIA" Sync, er begrenset i henhold til HDMI CEC-standarden som beskrevet nedenfor:
  • Opptaksenheter (Blu-ray-opptaker, DVD-opptaker osv.): opptil 3 enheter
  • Avspillingsenheter (Blu-ray-spiller, DVD-spiller osv.): opptil 3 enheter
  • Tunerrelaterte enheter: opptil 4 enheter
  • Lydsystem (mottaker/hodetelefoner): opptil én enhet (som brukes av denne mottakeren)