Tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger

Du kan tømme alle innstillinger i minnet og tilbakestille mottakeren til standard fabrikkinnstillinger ved å følge prosedyren nedenfor. Denne prosedyren kan også brukes til å initialisere mottakeren før du bruker den for første gang.
Bruk knappene på mottakeren til å utføre denne handlingen.

  1. Slå av mottakeren.
  2. Hold nede (på/av) på mottakeren i fem sekunder.

    [CLEARING] blinker på skjermpanelet en stund, og deretter endres verdien til [CLEARED *].

Merk

  • Det tar noen minutter å tømme minnet fullstendig. Ikke slå av mottakeren før [CLEARED *] vises på skjermpanelet.