Avgi en testtone fra hver høyttaler (TEST TONE)

Du kan avgi en testtone fra hver høyttaler etter tur.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<LEVEL>] – [TEST TONE] på skjermpanelet.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • OFF
  • AUTO XXX (*): Testtonen avgis fra hver høyttaler etter tur.

  * XXX representerer en høyttalerkanal (FL, CNT, FR, SR, SBR, SB, SBL, SL, LH, RH, SW)

 4. Velg høyttaleren på skjermen som du vil justere høyttalernivået for.
 5. Juster høyttalernivået.

Tips

 • Hvis du vil justere nivået på alle høyttalerne samtidig, trykker du på +/–. Du kan også bruke MASTER VOLUME på mottakeren.
 • Den justerte verdien vises på skjermpanelet under justeringen.