Velge språk

Du kan velge språket for meldinger på skjermen.

  1. Velg [Easy Setup] fra startmenyen.
  2. Velg ønsket språk.

Merk

  • Når kontroll for HDMI®-funksjonen på både mottakeren og TV-en (BRAVIA-TV) er slått på, blir mottakerens visningsspråk på skjermen endret samtidig når du endrer språket for TV-ens skjermvisning.