USB-spesifikasjoner og kompatible USB-enheter

USB-spesifikasjoner

Støttede formater (*)

Følgende musikkfilformater kan spilles av på denne mottakeren:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
.mp3
WMA:
.wma
AAC:
.m4a, .mp4, .3gp
WAV:
.wav

* Kompatibilitet med all kodings-/lagringsprogramvare, alle opptaksenheter og opptaksmedier kan ikke garanteres.

Merk

 • Det kan hende at enkelte filer ikke kan spilles av avhengig av filformatet, filkodingen eller opptaksforholdene.
 • Det kan hende at enkelte filer som er redigert på en PC, ikke kan spilles av.
 • Funksjonene for spoling fremover og bakover er kanskje ikke tilgjengelig for noen filer.
 • Mottakeren kan ikke spille av kodede filer, slik som DRM.
 • Mottakeren kan gjenkjenne følgende filer eller mapper på USB-enheter:
  • mappebaner på opptil 128 tegn
  • 200 mapper (inkludert rotmappen)
  • 150 lydfiler i hver mappe
  Det maksimale antallet lydfiler og -mapper varierer avhengig av fil- og mappestrukturen. Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhet.
 • Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke fungerer med denne mottakeren.
 • Mottakeren kan gjenkjenne Mass Storage Class (MSC)-enheter (slik som Flash-minne og harddisker).

Kompatibel USB-enhet

Vektlagringsklasse

Maks. strømstyrke

1 A

Godkjente Sony USB-enheter

Du kan bruke følgende Sony USB-enheter på denne mottakeren:

Walkman:
NW-A16/A17/A25/A26/A27
NW-W274S
NW-WH505
NW-WS615
NWZ-A15/A17
NWZ-B162/B162F/B163F/B172/B172F/B173/B173F/B183F
NWZ-E053/E363/E364/E365/E373/E374/E375/E383/E384/E385
/E454/E463/E464/E465/E573/E574/E575/E583/E584/E585
NWZ-F805N
NWZ-F885-/F800-serien
NWZ-M504
NWZ-S773/S774/S775
NWZ-W252/W273/W274S
NWZ-WH303/WH505
NWZ-WS613/WS615
NWZ-Z1050
MICROVAULT:
USM4GP/8GV/32GP
USM8GT/64GT
USM64GU
Digital stemmeopptaker:
ICD-FX88
ICD-PX232/PX240/PX440
ICD-SX733/SX734/SX813/SX1000
ICD-TX650
ICD-UX533/UX533F/UX534F/UX543/UX543F/UX544F
ICZ-R51/R100
PCM-D100

Merk

 • Mottakeren kan ikke lese data i NTFS-format.
 • Mottakeren kan ikke lese andre data enn de som er lagret på den første partisjonen på en harddiskstasjon.
 • Bruk av modeller som ikke er oppført her, kan ikke garanteres.
 • Bruk kan ikke alltid garanteres selv ved bruk av disse USB-enhetene.
 • Enkelte av disse USB-enhetene er ikke tilgjengelige for kjøp i bestemte områder.
 • Når du formaterer modellene ovenfor, må du huske å formatere ved hjelp av selve modellen eller dedikert formateringsprogramvare for denne modellen.
 • Når du kobler en USB-enhet til mottakeren, må du huske å koble til etter at "Creating Library" eller "Creating Database" på USB-enheten ikke vises lenger.