Betjene menyen på mottakeren via TV-ens fjernkontroll (Remote Easy Control-funksjon)

Du kan velge mottakeren i SYNC MENU på TV-en og bruke mottakeren. Denne funksjonen kan brukes hvis TV-en støtter SYNC MENU. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.

Merk

  • Mottakeren gjenkjennes som [Tuner] av TV-en.
  • Det kan hende at enkelte av operasjonene ikke er tilgjengelige, alt etter typen TV.
  • Remote Easy Control-funksjonen kan fungere med andre enheter enn enheter produsert av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.