Varemerker

 • Denne mottakeren bruker Dolby (*1) Digital og Pro Logic Surround og DTS (*2) digitalt surroundsystem.

  *1 Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

  *2 Informasjon om DTS-patenter finner du på http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet, & DTS og symbolet i kombinasjon er registrerte varemerker, og DTS-HD Master Audio er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

 • Denne mottakeren bruker HDMI™-teknologi (High-Definition Multimedia Interface). Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI®-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
 • Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch og Retina er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
  App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
 • Made for iPod og Made for iPhone betyr at et elektronisk tilbehør er laget spesielt for enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Vær oppmerksom på at bruk at dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.
 • Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 • Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet, er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap.
 • MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 • BRAVIA er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
 • PlayStation er et registrert varemerke som tilhører Sony Computer Entertainment Inc.
 • WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.
 • MICROVAULT er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
 • BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation er under lisens. Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eierne.
 • N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
 • Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
 • Google Play™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
 • Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne. ™- og ®-merkene vises ikke i denne bruksanvisningen.