Tilbakestille lydfeltene til standardinnstillingene

Bruk knappene på mottakeren til å utføre denne handlingen.

  1. Slå av mottakeren.
  2. Hold nede MUSIC og trykk (på/av) på mottakeren.

    [S.F. CLEAR] vises på skjermpanelet, og alle lydfelt tilbakestilles til standardinnstillingene.