Mottakeren slås ikke på selv om TV-en slås på.

  • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet. TV-en må støtte Control for HDMI®-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
  • Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger. Mottakereffekten synkroniseres med TV-ens høyttalerinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
  • Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere forrige gang, vil mottakeren ikke slå seg på selv når TV-en slås på.