En USB-enhet gjenkjennes ikke.

  • Slå av mottakeren og koble deretter fra USB-enheten. Slå på mottakeren igjen og koble til USB-enheten på nytt.
  • Koble til en kompatibel USB-enhet.
  • USB-enheten fungerer ikke som den skal. Se avsnittet i bruksanvisningen for USB-enheten for informasjon om hvordan du løser dette problemet.