Echo Canceling-funksjon

Echo Canceling-funksjonen reduserer etterklang som kan oppstå ved bruk av Social Viewing-funksjoner som Skype når du ser på TV-programmer. Denne funksjonen kan brukes hvis TV-en støtter Social Viewing-funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.

Merk

  • Echo Canceling-funksjonen fungerer når du velger [TV] eller en HDMI®-inngangskontakt som enheten er koblet til, som inngangen på mottakeren.
  • Når du bruker Social Viewing-funksjonen, veksler inngangen på mottakeren automatisk til inngangen som TV-en er koblet til, også når en annen HDMI®-inngang er valgt. Lyden fra Social Viewing-funksjonen og TV-en kommer fra høyttalerne som er koblet til mottakeren.
  • Denne funksjonen kan ikke brukes når lyden kommer fra TV-en.
  • Echo Canceling-funksjonen er en funksjon som er utviklet av Sony, og den kan ikke brukes på andre enheter enn enheter som er produsert av Sony.