Slå på mottakeren

Før du kobler til strømledningen, må du koble til høyttalerne og de andre enhetene.

  1. Koble strømledningen til et strømuttak.

  2. Trykk (på/av) for å slå på mottakeren.

    Du kan også slå på mottakeren ved hjelp av (på/av) på fjernkontrollen. Du slår av mottakeren ved å trykke (på/av) på nytt.

Merk

  • Når du har slått av mottakeren, blinker [STANDBY] på skjermpanelet. Ikke koble fra strømledningen mens [STANDBY] blinker. Dette kan føre til funksjonsfeil.