Det vises ikke noe bilde på TV-skjermen når mottakeren er i standbymodus.

  • Når mottakeren går inn i standbymodus, vises bildet fra HDMI®-enheten du valgte før du slo av mottakeren forrige gang. Hvis du bruker en annen enhet, kan du spille av innholdet på enheten og foreta en ettrykksavspilling eller slå på mottakeren for å velge HDMI®-enheten du vil se på innhold fra.
  • Forsikre deg om at [<HDMI>] – [STBY THRU] er satt til [ON] eller [AUTO] på skjermpanelet.